خانه / فیلم مستند / مستند آزمون و خطا تاریخچه تکامل ژن درمانی

مستند آزمون و خطا تاریخچه تکامل ژن درمانی

مستند آزمون و خطا تاریخچه تکامل ژن درمانی

اطلاعات فیلم:
Trial And Error
آزمون و خطا
تاریخچه تکامل ژن درمانی
مستند آزمون و خطا تاریخچه تکامل ژن درمانی
این داستان یک ایده زیباست. این داستان یکی از بزرگترین رویاهای بشر در علم است. درمان همه ی بیماری های روز زمین. اما این رویا در این کوهپایه ها از بین رفت. فرستادن یک خانواده به درون قلب تاریک پزشکی مدرن.
این یک تحقیق درباره یک معجزه بزرگ در علم پزشکی است که به یک تراژدی بدل شد.

It was the simplest idea but one with enormous potential. If a gene is defective in the human body, just replace it with one that works properly. Gene therapy would mean that genetic disorders would become a thing of the past. Cancer would be cured, as would cystic fibrosis and hundreds of other genetic illnesses. Scientists were justifiably excited about the idea but, this enthusiasm that would end up costing one young man his life.
Jesse Gelsinger was born with a liver disorder, a rare condition called ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency that stops the liver metabolising ammonia. People with the disease can suffer from brain damage or coma. At its most extreme the illness is fatal.
“In 1998, Jesse was as healthy as I had ever known him”
Paul Gelsinger, Jesse’s father
Jesse was lucky, able to lead a fairly normal life although he had a daily cocktail of drugs to control his condition. Jesse wanted to help others. When he was offered a chance to take part in a medical trial to test the safety of using gene therapy for OTC deficiency, he was keen to participate. He knew this was not a cure for his condition but that, by volunteering he might be able to help others in the future.
Delivering a cure
Although the concept of gene therapy is simple, the practice of administering the treatment is much more difficult. In order to replace defective genes, doctors must get working ones into the body and to the place where they are needed.
Scientists had an ingenious solution to the problem. Hijack one of our most deadly enemies – the virus. A virus infects a human by inserting its harmful genes directly inside our cells. Normally this causes damage to the cell making us sick, but scientists were convinced they could tame this natural ability. Replace the harmful genes with good ones, and the virus would be the perfect delivery vehicle, or vector.
It was initially believed that a retrovirus would be the best way of getting modified genes into the body. Most viruses and cellular organisms store their genetic material as deoxyribonucleic acid (DNA). Retroviruses use ribonucleic acid (RNA) instead. Retroviruses combine their genetic material with that of the host permanently, hence they can offer a permanent cure.
Unfortunately trials using retroviruses had very little success treating any illness other than one particular type of blood disorder, severe combined immunodeficiency (SCID). British doctors have recently used this technique to cure five year old Rhys Evans with great success. Scientists realised that if they wanted to treat organs in the body like the heart, liver or lungs, they would have to find an alternative way of delivering their treatment – retroviruses simply couldn’t get in.
The answer would come from respected scientist Dr James Wilson, who had in 1992 set up the largest gene therapy centre in the world. He proposed using the most common virus around: the adenovirus, cause of the common cold. The adenovirus seemed like a good choice because it is able to affect almost every cell in the human body.
The trial
Wilson needed a disease to trial his adenovirus vector on, and by chance set his sights on OTC deficiency, the disease affecting Jesse Gelsinger. So in September 1998 Jesse and his family were approached to participate in a trial. Jesse knew that taking part was not going to cure his OTC but he was keen to help because he knew that if successful he would have played a part in curing thousands of diseases.
On 12 September 1999 Jesse arrived at the University of Pennsylvania to begin the trial. One day later a member of Wilson’s team injected Jesse with the tame viral particles. He was given the biggest adenovirus dose of any of the trial participants. The doctors told Jesse to expect a small reaction to the virus.
On the 14th when a nurse checked on Jesse she found that he was slightly confused and jaundiced. Although they doubted this was serious, the team wanted to be sure. The adenovirus was supposed to be harmless but Jesse’s body was behaving like it was under attack. By the next day Jesse was in a coma.
Over the next two days Jesse’s condition deteriorated until on day five, Wilson’s team of doctors delivered the devastating news to his parents. Jesse had no brain activity, his internal organs were shutting down. The doctors suggested that Jesse be removed from life support. Jesse died at 2.30 pm on 17 September.
Learning the lessons
In the aftermath of Jesse’s death, it emerged that vital facts about the dangers of the vector had never been given to the Gelsingers. What chance of success is there now for gene therapy and at what risk? For many people the dream of gene therapy is dead. It is not the cure all that we dreamed of ten years ago but instead it is a highly selective treatment for a very small number of diseases. Gene therapy may still become an effective treatment for thousands of people but this is no miracle cure.

ترجمه زیر کامپیوتری است لذا از ویرایش و خوانایی خوبی برخودار نیست

این ساده ترین ایده اما با پتانسیل عظیم شد. اگر یک ژن معیوب در بدن انسان ، آن را فقط با یکی که به درستی کار میکند جایگزین. ژن درمانی به معنی است که بیماری های ژنتیکی تبدیل به یک چیزی از گذشته است. سرطان درمان خواهد بود ، به عنوان فیبروز کیستیک و صدها نفر از سایر بیماریهای ژنتیکی است. دانشمندان در مورد این ایده به نحو موجهی بود ، خوشحال بودند ، اما این شور و شوق که در نهایت هزینه زندگی یک مرد جوان خود را.
جسی Gelsinger مبتلا به اختلال کبدی ، یک بیماری نادر به نام اورنیتین transcarbamylase (OTC) کمبود متوقف می شود که آمونیاک کبد متابولیزه متولد شد. افراد مبتلا به این بیماری می تواند از آسیب مغزی و یا کما رنج می برند. در افراطی ترین بیماری کشنده است.
“در سال 1998 ، جسی به عنوان سالم بود که من تا کنون شناخته شده او را”
پل Gelsinger ، پدر جسی
جسی خوش شانس ، توانایی خود را برای رهبری یک زندگی نسبتا طبیعی اگر چه او تا به حال کوکتل روزانه از داروها برای کنترل وضعیت خود بود. جسی می خواست برای کمک به دیگران است. هنگامی که او را به عنوان فرصتی برای شرکت در یک محاکمه پزشکی برای تست ایمنی با استفاده از ژن درمانی برای کمبود OTC پیشنهاد شده بود ، او را مشتاق به شرکت است. او می دانست این بود که درمانی برای بیماری خود نمی باشد. اما که توسط داوطلبانه او ممکن است قادر به کمک به دیگران در آینده است.
ارائه درمان
اگر چه مفهوم ژن درمانی ساده است ، عمل تجویز درمان بسیار مشکل تر است. به منظور جایگزین ژن های معیوب ، پزشکان باید با آنهایی که کار را به بدن و به محل به جایی که آنها هستند نیاز است.
دانشمندان تا به حال یک راه حل مبتکرانه برای این مشکل است. ربودن یکی از کشنده ترین دشمنان ما — ویروس. یک ویروس آلوده انسان با قرار دادن ژن مضر خود را به طور مستقیم در داخل سلول های ما است. به طور معمول این باعث صدمه به سلول ما بیمار است ، اما دانشمندان می توانند این توانایی طبیعی اهلی متقاعد شدند. به جای ژن های مضر با آنهایی که خوب ، و ویروس می شود وسیله نقلیه تحویل کامل ، و یا بردار.
در ابتدا اعتقاد بر این بود که retrovirus بهترین راه گرفتن ژن اصلاح شده به بدن خواهد بود. اکثر ویروس ها و ارگانیسم های سلولی ذخیره مواد ژنتیکی خود را به عنوان اسید دی اکسی ریبونوکلئیک (DNA). Retroviruses استفاده از اسید ریبونوکلئیک (RNA) به جای آن. Retroviruses ترکیب مواد ژنتیکی خود را با آن از میزبان به طور دائم ، از این رو آنها می توانند یک بهبودی دایمی را ارائه دهد.
متاسفانه امواج با استفاده از retroviruses موفقیت بسیار کمی در درمان هر بیماری دیگر از یک نوع خاص از اختلال خون ، ترکیب نقص ایمنی شدید (SCID). پزشکان بریتانیایی به تازگی استفاده می شود این روش برای درمان Rhys ایوانز پنج ساله با موفقیت بزرگ است. دانشمندان متوجه شدم که اگر آنها می خواستند برای درمان اندام ها در بدن مانند قلب ، کبد یا ریه ها ، آنها را برای پیدا کردن یک راه جایگزین ارائه درمان آنها — retroviruses به سادگی نمی تونه شوید.
پاسخ از دانشمند محترم دکتر جیمز ویلسون ، که در سال 1992 مجموعه ای تا بزرگترین مرکز ژن درمانی در جهان آمده است. او پیشنهاد استفاده از شایع ترین ویروس در اطراف : adenovirus ، از سرماخوردگی می شود. adenovirus مانند یک انتخاب خوبی به نظر می رسید ، دلیل آن است که قادر به تقریبا هر سلول در بدن انسان را تحت تاثیر قرار می.
دادگاه
ویلسون نیاز به یک بیماری را به محاکمه بردار adenovirus خود را بر روی ، و توسط شانس مناظر خود را در OTC کمبود ، بیماری تحت تاثیر قرار جسی Gelsinger. بنابراین در ماه سپتامبر سال 1998 جسی و خانواده اش برای شرکت در یک کارآزمایی نظر گرفته شدند. جسی می دانستند که شرکت که قرار بود برای درمان OTC او ، اما او برای کمک به مشتاق بود زیرا او می دانست که در صورت موفقیت او را بازی کرده اند در درمان هزاران بیماری ها.
در 12 سپتامبر سال 1999 جسی وارد دانشگاه پنسیلوانیا آغاز محاکمه. یک روز بعد یکی از اعضای تیم ویلسون جسی با ذرات ویروسی اهلی تزریق. او بزرگترین دوز adenovirus از هر یک از شرکت کنندگان درباره جلسه یا جلسات دادگاه داده شده بود. پزشکان گفت : جسی به انتظار یک واکنش کوچک به ویروس.
در 14 هنگامی که یک پرستار چک در جسی او متوجه شد که او کمی گیج شده بود و زردی. اگر چه آنها شک این موضوع خیلی جدی است ، این تیم خواست تا مطمئن شوید. adenovirus به بی ضرر قرار بود ، اما بدن جسی بود رفتار مانند آن را مورد حمله قرار گرفت بود. روز بعد جسی در حالت اغما بود.
طی دو روز آینده وضعیت جسی رو به وخامت گذاشته تا در روز پنج ، تیم ویلسون از پزشکان اخبار ویرانگر به پدر و مادر خود را تحویل. جسی به حال هیچ فعالیت مغز ، ارگان های داخلی بدن خود را تعطیل می شود. پزشکان نشان می دهد که جسی می شود از حمایت از زندگی حذف شده است. جسی در 2.30 بعد از ظهر در تاریخ 17 سپتامبر درگذشت.
آموزش درس
در پس از مرگ جسی ، آن پدید آمده است که واقعیت های حیاتی در مورد خطرات ناشی از بردار تا به حال به Gelsingers هرگز به کسی داده شده است. چه شانسی برای موفقیت وجود دارد در حال حاضر برای ژن درمانی و در چه خطر؟ برای بسیاری از مردم رویای ژن درمانی مرده است. این درمان تمام است که ما از ده سال پیش رویای نمی باشد اما به جای آن است که یک درمان بسیار گزینشی برای تعداد بسیار کمی از بیماری است. ژن درمانی هنوز هم ممکن است یک درمان موثر برای هزاران نفر از مردم تبدیل شده اما این هیچ درمانی معجزه است.
کارگردان:
محصول سال: 2003
کشور:
محصول شرکت: BBC Horizon
سبك: مستند علمی آموزشی، پزشکی
هنرپیشه ها:
اطلاعات خرید:
تعداد قسمت:
تعداد دیسک: 1 DVD
فرمت: DVD قابل اجرا بوسیله کامپیوتر و دستگاه DVD Player خانگی
صدا / زیر نویس: دوبله فارسی
كد كالا: 2055

خرید مستند آزمون و خطا تاریخچه تکامل ژن درمانی
قيمت: 15000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: فارسی

از من بپرسید!؟

از من بپرسید!؟

# کیفیت محصولات چه طوره؟ خوبه.
# چگونه خرید کنم؟ دکمه خرید پستی بزنید.
# فروشگاه نماد اعتماد داره؟ میتونم با اطمینان خرید کنم؟ بله در این لینک ببینید.
# آیا برای خرید نیاز به ثبت نام است؟ خیر - کافیه دکمه خرید پستی بزنید.
# اگه چند تا خرید داشته باشم؟ باز هم دکمه خرید پستی رو بزنید خریدتون لیست میشه.
# هزینه سفارش چگونه پرداخت کنم؟ فعلا فقط امکان خرید و پرداخت آنلاین فعاله.
# بعد از خرید سفارش کی ارسال می کنید؟ فعلا به علت بیماری کرونا هفته ای سه بار.
# سفارش کی به دستم میرسه؟ فعلا به خاطر بیماری کرونا حدود یک هفته بعد از ثبت سفارش.
# چگونه هزینه پستی و هزینه نهایی سفارش رو ببینم؟ تا قبل از ثبت سفارش می بینید.
# شما به همه نقاط کشور ارسال می کنید؟ بله هر جایی که پُست داشته باشه ارسال داریم.
# بعد از ثبت سفارش چگونه سفارش رهگیری کنم؟ از بخش پیگیری و رهگیری سفارش.
# میشه بیشتر راهنمایی کنید؟ بله بالای سایت یا همین جا گزینه راهنمای خرید کلیک کنید.
# میتونم سوالات متداول رو ببینم؟ بله بالای سایت یا همینجا گزینه سوالات متداول کلیک کنید.
# نظر یا سوال در مورد این برنامه دارم چیکار کنم؟ برید پایین تر و نظر یا سوالتون رو بفرستید.
# اگه باز هم مشکل داشتم و نتونستم خرید کنیم؟ تماس یا ارسال پیام به شماره 09391037220
# بهترین و سریعترین و کم هزینه ترین روش تماس با شما چیه؟ ارسال پیامک به شماره فوق.
# تلگرام  هم دارید میشه با تلگرام تماس بگیرم؟ بله شماره فوق یا اینجا کلیک کنید.

درباره ی فروشگاه شاپ سیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *