خانه / صوتی و سخنرانی / مجموعه سخنرانی علامه محمد تقی جعفری

مجموعه سخنرانی علامه محمد تقی جعفری

مجموعه سخنرانی علامه محمد تقی جعفری

اطلاعات برنامه:
استاد علامه محمد تقی جعفری (ره)
نزدیك به 75 ساعت سخنرانی صوتی
استاد علامه محمد تقی جعفری قدس سره به سال 1304 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد و پس از تحصیلات عالیه علوم اسلامی در شهر تبریز، طهران، قم و نجف اشرف در محضر آیات عظام، میرزا فتاح شهیدی، شیخ محمدرضا تنكابنی، شیخ كاظم شیرازی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حكیم كسب فیض نمود.
تا حال حاضر بیش از هشتاد اثر از آثار استاد به طبع رسیده است و چاپ بعضی از آنان همچون شرح مثنوی در 15 جلد مكرر را تجدید گردیده است. ضمناً تحت نظارت ایشان و طی 12 سال كاملترین كشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد رحلی تحت عنوان «از دریا به دریا» منتشر شده است.
از آثار برجسته ایشان شرح و تفسیر بر نهج البلاغه می باشد كه 27 جلد آن به زبان فارسی چاپ و منتشر شده است. دیگر اثر نفیس استاد جعفری، در زمینه بررسی و مقایسه افكار مولانا با فلسفه ها و جهان بینی های شرق و غرب می باشد كه تحت عنوان مولوی و جهان بینی ها چاپ شده است.پ
در زمینه حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر در اسلام، كتاب مفصل و مشروحی به قلم ایشان منتشر شده كه نظریات جدید آن در كنفرانس اسلامی طرح ومورد استفاده قرار گرفته است. كتاب مزبور به زبان انگلیسی نیز ترجمه و چاپ شده است و به زبان ژاپنی توسط یكی از اساتید دانشگاه ناكویا در دست ترجمه است.
بیش از 60 كتاب و مقاله دیگر استاد علامه جعفری هنوز منتشر نشده و در آینده به طبع خواهند رسید. كه به این ترتیب مجموعه آثار منتشر نشده ایشان متجاوز از 150 عنوان می گردد. كتاب های ایشان در زمینه های: فقه، علوم سیاسی، روان شناسی، علوم تربیتی، معارف اسلامی، نظریه زیبایی و هنر در اسلام مباحث فلسفی و كلامی، مشحون از آرا و نظریات ابتكاری و بدیع است.
تاكنون ده ها نویسنده، استاد و محقق و متفكر از سراسر جهان با ایشان مذاكرات علمی داشته اند كه بیش از 50 فقره از این مذاكرات در 2 جلد كتاب تحت عنوان «تكاپوی اندیشه ها» منتشر شده است.
لازم به ذكر است كه مكاتبات علمی علامه جعفری با برتراند راسل فیلسوف شهیر انگلیسی كه طی آنها، استاد جعفری به برخی از نظریات راسل انتقاد وارد ساخته، در بعضی از كتاب های ایشان مثل: نقد و بررسی افكار راسل، توضیح و بررسی مصاحبه راسل ـ وایت مكرر به چاپ رسیده است. همچنین كتابی تحت عنوان «بررسی و نقد سرگذشت اندیشه ها» حاوی تحلیل و نقد نظریات آلفرد نورث وایتهد پدر منطق ریاضی كه یكی از بزرگترین فلاسفه اروپا می باشد، چاپ و منتشر شده است.
ضمناً كتاب هایی به قلم ایشان در نقد و تحلیل فلسفه پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویستی معاصر غرب چاپ و منتشر شده است. كه از آن جمله می توان به شرح و نقد نظریات كانت، هگل، دكارت و دیوید هیوم اشاره نمود.
استاد فقید علامه محمد تقی جعفری (ره) بر اثر بیماری در تاریخ 25/8/1377 به رحمت ایزدی پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
فهرست آثار علامه محمدتقی جعفری (قدس سره)
در فقه:
1ـ رسائل فقهی كه شامل مطالب زیر است:
ـ طهارت اهل كتاب
ـ ذبایح اهل كتاب
ـ عدم انحصار زكات در موارد نه گانه
ـ قاعده لاضرر و لاضرار
ـ حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات
ـ حقوق حیوانات در فقه اسلامی
ـ كیفر سرقت در اسلام
ـ مقایسه حقوق بشر در اسلام و غرب
ـ بحثی درباره امر به معروف و نهی از منكر
ـ حرمت سقط جنین
ـ مسئولیت مدنی ناشی از جرم كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامی
2ـ حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب (فارسی و انگلیسی)
3ـ الرضاع
در فلسفه:
1ـ جبر و اختیار
2ـ مجموعه مقالات كه شامل موضوعات زیر است:
ـ برهان كمالی دكارت بر وجود خداوند
ـ برهان كمالی (وجویی) در اثبات خدا
ـ هدف زندگی
ـ مقدمه ای بر مفهوم فلسفه مالكیت
ـ حركت و تحول
ـ حركت و تحول از دیدگاه قرآن
ـ طبیعت و ماورای طبیعت
ـ علم در خدمت انسان
ـ رابطه علم و حقیقت
ـ علم و عرفان از دیدگاه ابن سینا
ـ علم از دیدگاه اسلام
ـ امید و انتظار
3ـ ارتباط انسان و جهان
4ـ ایده آل زندگی و زندگی ایده آل
5ـ نقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی
ـ مفاهیم و اندیشه های مجرد
ـ خویشتن
ـ علیت
ـ استی و بایستی
7ـ بررسی و نقد برگزیده افكار راسل
8ـ زیبایی وهنر از دیدگاه اسلام
9ـ حكمت اصول سیاسی اسلام (فلسفه سیاسی اسلام) این كتاب ترجمه و تفسیر فرمان مبارك حضرت امیر المؤمنین (ع) به مالك اشتر است.
10ـ بررسی و نقد كتاب (سرگذشت اندیشه ها) كه مهمترین كتاب آلفرد نورث وایتهد در فلسفه مغرب زمین است.
11ـ پیام خرد،‌ این كتاب حاوی تعدادی از سخنرانی های بین المللی می باشد كه به عنوان نمونه می توان به سخنان ایشان تحت عنوان (تقسیم بندی فلسفه ها) در یونان در دانشگاه آتن اشاره نمود.
پس از این سخنرانی و بیان این تقسیم بندی جدید در فلسفه، آقای پروفسور «موچوبولوس» استاد بزرگ فلسفه در دانشگاه آتن درباره استاد علامه جعفری این مطالب را بیان كرد: همان گونه كه در معرفی استاد گفتم: ایشان بسیار عمیق به مسائل می نگرند. امروز شما آقایان و خانم ها با سخنرانی علامه جعفری می توانید این موضوع را تأئید كنید كه استاد علامه جعفری تقسیم بندی جدیدی را كه برای علم و فلسفه و انواع آن مطرح كرده اند بسیار جالب است و با توجه به افكار ایشان می توان خطوط اصلی فلسفه و وظایف آینده فیلسوف را تعیین كرد.
12ـ فلسفه دین
13ـ تحقیقی در فلسفه علم
14ـ فلسفه و هدف زندگی
15ـ فلسفه و نقد سكولاریزم
16ـ مقدمه ای بر فلسفه
17ـ مولوی و جهان بینی ها
18ـ تعاون الدین و العلم
19ـ الامر بین الامرین
20ـ نهایت الادراك الواقعی بین الفلسفه القدیمه و الحدیثه
21ـ آفرینش و انسان
22ـ موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی
در عرفان:
1ـ عرفان اسلامی
2ـ آیا شریعت طریقت و حقیقت با یكدیگر متفاوتند؟
3ـ نیایش امام حسین (ع) در صحرای عرفان (به زبان فارسی و عربی)
4ـ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (15 جلد)
5ـ حضرت علی (ع) و عرفان
6ـ علل و عوامل جذابیت سخنان مولوی
در علم النفس:
1ـ آیا جنگ در طبیعت انسان است؟
2ـ وجدان
در معارف اسلامی:
1ـ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه (27 جلد)
2ـ ترجمه كامل نهج البلاغه (1 جلد)
3ـ انسان در دیدگاه قرآن
4ـ مبدا اعلا
5ـ امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت
6ـ شناخت انسان در تصعید حیات تكاملی
7ـ علم از دیدگاه علی
8ـ علم و دین در حیات معقول
9ـ اخلاق و مذهب
10ـ شناخت از دیدگاه علمی و قرآن
در ادبیات و تحقیقات در مبانی آنها:
1ـ سه شاعر (حافظ، سعدی، نظامی)
2ـ حكمیت و اخلاق و عرفان در شعر نظامی گنجوی (به زبان فارس یو روسی)
3ـ تحلیل شخصیت خیام (بررسی آرا فلسفی، ادبی، علمی و دینی)
4ـ از دریا به دریا (كشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد)
در مباحث علمی:
1ـ عمل تجوید ذهن
2ـ بحثی در قانون تعادل در روش تجزیه ای و تركیبی
3ـ دانش ها و ارزش ها در مجرای قوانین علمی
در مدیریت:
1- انگیزش مدیریت در اسلام و نقد انگیزش های معاصر
در فرهنگ:
1ـ فرهنگ پیرو ـ فرهنگ پیشرو
2ـ طرحی برای انقلاب فرهنگی
کارگردان:
محصول سال:
کشور:
نوع: صوتی
اثر: استاد علامه محمد تقی جعفری (ره)
اطلاعات خرید:
تعداد قسمت:
تعداد دیسک:‌ 1 DVD
فرمت: MP3 قابل اجرا روی دستگاه های اجرا کننده دیسک های صوتی DVD
صدا / زیر نویس:
كد كالا: 2104

خرید مجموعه سخنرانی علامه محمد تقی جعفری
قيمت: 15000 تومان
تعداد: 1 DVD
شرح: صوتی MP3
توضیحات: ارسال بدون کاور رنگی

از من بپرسید!؟

از من بپرسید!؟

# کیفیت محصولات چه طوره؟ خوبه.
# چگونه خرید کنم؟ دکمه خرید پستی بزنید.
# فروشگاه نماد اعتماد داره؟ میتونم با اطمینان خرید کنم؟ بله در این لینک ببینید.
# آیا برای خرید نیاز به ثبت نام است؟ خیر - کافیه دکمه خرید پستی بزنید.
# اگه چند تا خرید داشته باشم؟ باز هم دکمه خرید پستی رو بزنید خریدتون لیست میشه.
# هزینه سفارش چگونه پرداخت کنم؟ فعلا فقط امکان خرید و پرداخت آنلاین فعاله.
# بعد از خرید سفارش کی ارسال می کنید؟ فعلا به علت بیماری کرونا هفته ای سه بار.
# سفارش کی به دستم میرسه؟ فعلا به خاطر بیماری کرونا حدود یک هفته بعد از ثبت سفارش.
# چگونه هزینه پستی و هزینه نهایی سفارش رو ببینم؟ تا قبل از ثبت سفارش می بینید.
# شما به همه نقاط کشور ارسال می کنید؟ بله هر جایی که پُست داشته باشه ارسال داریم.
# بعد از ثبت سفارش چگونه سفارش رهگیری کنم؟ از بخش پیگیری و رهگیری سفارش.
# میشه بیشتر راهنمایی کنید؟ بله بالای سایت یا همین جا گزینه راهنمای خرید کلیک کنید.
# میتونم سوالات متداول رو ببینم؟ بله بالای سایت یا همینجا گزینه سوالات متداول کلیک کنید.
# نظر یا سوال در مورد این برنامه دارم چیکار کنم؟ برید پایین تر و نظر یا سوالتون رو بفرستید.
# اگه باز هم مشکل داشتم و نتونستم خرید کنیم؟ تماس یا ارسال پیام به شماره 09391037220
# بهترین و سریعترین و کم هزینه ترین روش تماس با شما چیه؟ ارسال پیامک به شماره فوق.
# تلگرام  هم دارید میشه با تلگرام تماس بگیرم؟ بله شماره فوق یا اینجا کلیک کنید.

درباره ی فروشگاه شاپ سیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *