خانه / فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

آموزش آناتومی برای یوگا

خرید آموزش آناتومی برای یوگا
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است
شرح: منوی دیسک اوریجینال

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش یوگا Maya Yoga Vinyasa Fusion-Bending Back Flow

خرید آموزش یوگا Maya Yoga Vinyasa Fusion-Bending Back Flow
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است
شرح: منوی دیسک اوریجینال

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش یوگا Maya Yoga Vinyasa Fusion-Core Strength Flow

خرید آموزش یوگا Maya Yoga Vinyasa Fusion-Core Strength Flow
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است
شرح: منوی دیسک اوریجینال

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش بوکس برای MMA توسط اندرسون سیلوا

خرید آموزش بوکس برای MMA توسط اندرسون سیلوا
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش تای چی برای درمان دیابت

خرید آموزش تای چی برای درمان دیابت
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آشنایی با ورزش تای چی برای مبتدیان

خرید آشنایی با ورزش تای چی برای مبتدیان
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش نقاشی Tonal Drawing An Introduction

خرید آموزش نقاشی Tonal Drawing An Introduction
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش نقاشی Painting the Head in One Sitting II

خرید آموزش نقاشی Painting the Head in One Sitting II
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش نقاشی ماجراهای آبرنگ

خرید آموزش نقاشی ماجراهای آبرنگ
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش لذت نقاشی باب راس Bob Ross

خرید آموزش لذت نقاشی باب راس Bob Ross
قيمت: 15000 تومان
تعداد: 4 DVD
نوع: فارسی

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش عکسبرداری Through the eyes of a Pro

خرید آموزش عکسبرداری Through the eyes of a Pro
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش روش های ماهیگیری

خرید آموزش روش های ماهیگیری
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش رانندگی حرفه ای Drift Bible

خرید آموزش رانندگی حرفه ای Drift Bible
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

مجموعه کلیپ های آموزشی پارکور

خرید مجموعه کلیپ های آموزشی پارکور
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش بدنسازی Muscle and Fitness

خرید آموزش بدنسازی Muscle and Fitness
قيمت: 9000 تومان
تعداد: 2 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش دفاع شخصی نقاط فشار واقعی

خرید آموزش دفاع شخصی نقاط فشار واقعی
قيمت: 12000 تومان
تعداد: 3 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

مجموعه آموزش بدنسازی Animal PAK

خرید مجموعه آموزش بدنسازی Animal PAK
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

صبح و ظهر یوگا با رادنی یی و پاتریشیا والدن

خرید صبح و ظهر یوگا با رادنی یی و پاتریشیا والدن
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

بررسی و اصلاح (تعادل در بدن) افزایش عملکرد اندام بدن

خرید بررسی و اصلاح (تعادل در بدن) افزایش عملکرد اندام بدن
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش کالبدشناسی مبارزه

خرید آموزش کالبدشناسی مبارزه
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش پارکور Tribe Parkour Tutorial

خرید آموزش پارکور Tribe Parkour Tutorial
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش یوگا Upper & Lower Body Yoga

خرید آموزش یوگا Upper & Lower Body Yoga
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش و تمرینات انعطاف پذیری Elastic Steel

خرید آموزش و تمرینات انعطاف پذیری Elastic Steel
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش هنرهای رزمی F.I.G.H.T

خرید آموزش هنرهای رزمی F.I.G.H.T
قيمت: 9000 تومان
تعداد: 2 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش هنرهای رزمی Wing Chun استاد بروسلی

خرید آموزش هنرهای رزمی Wing Chun استاد بروسلی
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید