خانه / بایگانی برچسب: The Dark Ages

بایگانی برچسب: The Dark Ages

مستند قرون وسطی اعصار تاریک

اطلاعات فیلم: The Dark Ages قرون وسطی, اعصار تاریک مستند قرون وسطی، اعصار تاریک پس از سقوط رم باستان، قبل از تولد مجدد عصر رنسانس، قرن‌های متعددی از تاریخ به فراموشی سپرده شده است. این، عصر تاریکی است. زندگی کردن در این دوران بسیار سخت بوده. پس از سقوط امپراتوری رم، قحطی و طاعون و فلاکت اروپا را فرا گرفته بود و جنگ همیشه جریان داشت و به ندرت شرایط آرام بود. هر روز تعداد زیادی از مردم کشته می‌شدن و حتی نمی‌شد همه اونها رو دفن کرد. ولی پرتوهای روشنایی در زیر این ردای تاریکی وجود داشت و مردان …

اطلاعات بیشتر و خرید »