خانه / بایگانی برچسب: ورزش پارکور

بایگانی برچسب: ورزش پارکور

مجموعه کلیپ های آموزشی پارکور

خرید مجموعه کلیپ های آموزشی پارکور
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

آموزش پارکور Tribe Parkour Tutorial

خرید آموزش پارکور Tribe Parkour Tutorial
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

مستند پارکور پرش بریتانیا Jump Britain

خرید مستند پارکور پرش بریتانیا Jump Britain
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

مستند پارکور پرش لندن Parkour Jump London

خرید مستند پارکور پرش لندن Parkour Jump London
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید

مستند آموزشی سفر با پارکور

خرید مستند آموزشی سفر با پارکور
قيمت: 6000 تومان
تعداد: 1 DVD
نوع: زبان اصلی است

اطلاعات کامل تر و خرید