خانه / بایگانی برچسب: هنر اسپانیا

بایگانی برچسب: هنر اسپانیا

مستند هنر در اسپانیا Art of Spain

اطلاعات فیلم: Art of Spain هنر در اسپانیا مستند هنر در اسپانیا Art of Spain تاریخ اسپانیا پر از فراز و نشیب است و در این میان تاثیر متقا بل وقایع سیاسی و اجتماعی بر هنر این کشورهم امری انکار ناپذیرمینماید. در مجموعه هنر اسپانیا، با اندرو گراهام-دیکسون محقق هنری شناخته شده، سفری را آغاز میکنیم. سفری که در قسمت اول از جنوب اسپانیا شروع میشود و به هنر دوران سلطه اعراب بر این کشور میپردازد. او در بخش دوم، هنر اسپانیای قرن شانزده و هفدهم را بررسی میکند و سرانجام در بخش آخر به شمال این کشور میرسد، زادگاه …

اطلاعات بیشتر و خرید »