خانه / بایگانی برچسب: مستند نیزه مسیح

بایگانی برچسب: مستند نیزه مسیح

مستند نیزه مسیح

اطلاعات فیلم: نیزه مسیح مستند نیزه مسیح داستان نیزه مسیح گفته شده هرکس “سرنیزه مسیح” را تصاحب کند سرنوشت جهان را در دست می گیرد، اگر سرنوشت سرنیزه از دست برود، مرگ نتیجه آنی آن خواهد بود. وقتی که لونگینوس روم قدیم در حین تصلیب، برای اثبات مرگ حضرت مسیح، نیزه اش را در پهلوی او فرو کرد، خون از زخم مسیح جاری شد و نابینایی او را شفا بخشید. سرنیزه تبدیل یه یکی از یادگارهای مقدس مسیحیان شد و داستان شفای معجزه آسا و قدرت افسانه ای سرنیزه آن را به فکر دائم و هوس تصرف شاهان و کشورگشایان …

اطلاعات بیشتر و خرید »