خانه / بایگانی برچسب: مستند دانش جنگ افزارها زره پوش

بایگانی برچسب: مستند دانش جنگ افزارها زره پوش

مستند دانش جنگ افزارها زره پوش

اطلاعات فیلم: Weaponology – Body Armor دانش جنگ افزار ها – زره پوش بدنی مستند دانش جنگ افزارها زره پوش ترس از هر سربازی این است که جایی از آنجا فشنگی به نام اوست . بمب ها , موشک ها و گلوله ها . سرباز در طوفانی از تیر و ترکش داغ و سوزان زندگی می کند و تنها چیزی که بین او و مرگ قطعی قرار می گیرد زره پوش بدنی او است . ترس هر سرباز اینست: جایی خارج از آنجا، فشنگی به نام شما است. بمب ها، موشك ها، گلوله ها: سرباز در طوفانی از تیرو ترکش …

اطلاعات بیشتر و خرید »