آرشِو محصولات

اخبار فروشگاه

اطلاعات فروشگاه

محصولات فرهنگی در فروشگاه بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد
--------------------------
در ابتدا سایت را در مرورگر خود Favorites یا ذخیره کنید
--------------------------
سفارشات همه روزه به جزء ایام تعطیل ارسال می شود
--------------------------
حتی الامکان در هنگام خرید گزینه پرداخت آنلاین (شتاب) را انتخاب کنید تا هم خرید ارزانتر و هم سفارش سریعتر ارسال شود
--------------------------
زمان رسیدن بسته به دست شما:
بین 2 تا نهایتاً 6 روز
--------------------------
در هنگام ثبت سفارش تلفن همراه جهت هماهنگی سفارش الزامی است
--------------------------
بعد از ثبت سفارش با اعضای خانواده یا در صورت ثبت آدرس محل کار با همکاران خود جهت دریافت بسته هماهنگ کنید
--------------------------
کلیه دیسک ها تست شده و سفارشات با دیسک و کاور رنگی ارسال میشود
  نوروز 1397  
 سفارشات نوروزی بعد از تعطیلات و با هماهنگی ارسال میشود

مستند تکامل بشر The Incredible Human Journey

1,402 بازدید
مستند تکامل بشر The Incredible Human Journey

اطلاعات فیلم:
The Incredible Human Journey
مستند تکامل بشر The Incredible Human Journey
تکامل بشر

How did we get here? Following a trail of clues from the latest scientific research, Dr Alice Roberts re-traces the greatest ever journey taken by our ancestors. Thousands of years ago one small group of our species, Homo sapiens, crossed out of Africa and into the unknown. Their descendants faced baking deserts, sweat-soaked jungles and frozen wildernesses and risked everything on the vast empty ocean.
Within 60,000 years they colonised the whole world… How did they do it? Why do we, their descendants all look so different? And what did we have that meant we were the only human species to survive?
Using the evidence from genetics, fossils, archaeology and climatology, Dr Alice Roberts uncovers five epic routes our ancestors took across the globe and the obstacles and brutal challenges they encountered along the way. It reveals how our family tree grew and spread out across the world, producing all the variety we see in the human species today – but despite all that diversity, Alice reveals how astonishingly closely related we all are.
Out of Africa
Esp. 1.Out of Africa .Alice travels to Africa in search of the birthplace of the first people. They were so few in number and so vulnerable that today they would probably be considered an endangered species. So what allowed them to survive at all? The Bushmen of the Kalahari have some answers – the unique design of the human body made them efficient hunters and the ancient click language of the Bushmen points to an early ability to organise and plan.
Humans survived there, but Africa was to all intents and purposes a sealed continent. So how and by what route did humans make it out of Africa? Astonishing genetic evidence reveals that everyone alive today who is not African descends from just one successful, tiny group which left the continent in a single crossing, an event that may have happened around 70 thousand years ago. But how did they do it? Alice goes searching for clues in the remote Arabian Desert.
Asia
Esp. 2. Asia. In this programme, the journey continues into Asia, the world’s greatest land mass, in a quest to discover how early hunter-gatherers managed to survive in one of the most inhospitable places on earth – the Arctic region of Northern Siberia. Alice meets the nomadic Evenki people, whose lives are dictated by reindeer, both wild and domesticated, and discovers that the survival techniques of this very ancient people have been passed down through generations. Alice also explores what may have occurred during human migration to produce Chinese physical characteristics, and considers a controversial claim about Chinese evolution: that the Chinese do not share the same African ancestry as other peoples.
Europe
Esp. 3. Europe. When our species first arrived in Europe, the peak of the Ice Age was approaching and the continent was already crawling with a rival: stronger, at home in the cold and even (contrary to their popular image) brainier than us. So how did the European pioneers survive first the Neanderthals and then the deep freeze as they pushed across the continent?
Alice Roberts reconstructs the head of the ‘first European’ to come face to face with one of our ancestors; she discovers how art became crucial for survival in the face of Neanderthal competition; and what happened to change the skin colour of these European pioneers from black to white.
Finally, spectacular new finds on the edge of Europe suggest that the first known temples may have been a spark for a huge revolution in our ancestors’ way of life – agriculture.
Australia
Esp. 4. Australia. Alice looks at our ancestors’ seemingly impossible journey to Australia. Miraculously preserved footprints and very old human fossils buried in the outback suggest a mystery: that humans reached Australia almost before anywhere else. How could they have travelled so far from Africa, crossing the open sea on the way, and do it thousands of years before they made it to Europe?
The evidence trail is faint and difficult to pick up, but Alice takes on the challenge. In India, new discoveries among the debris of a super volcano hint that our species started the journey much earlier than previously thought, while in Malaysia, genetics points to an ancient trail still detectable in the DNA of tribes today.
Alice travels deep into the Asian rainforests in search of the first cavemen of Borneo and tests out a Stone Age raft to see whether sea travel would have been possible thousands of years ago, before coming to a powerful conclusion.
The Americas
Esp.5. The Americas
Alice tries to find out how Stone Age people reached North and South America for the first time. She finds out about an ancient corridor through the Canadian ice sheet that might have allowed the first humans through. Old finds in Chile though point to a whole different route for the first humans making it there.

ترجمه زیر کامپیوتری است لذا از ویرایش و خوانایی خوبی برخودار نیست
ما چگونه می بود که اینجا هستید؟ به دنبال دنباله از سرنخ را از آخرین تحقیقات علمی ، دکتر آلیس رابرتز دوباره آثار بزرگترین سفر همیشه گرفته شده توسط اجداد ما. هزاران سال پیش یک گروه کوچک از گونه ما ، نام علمی انسان ، عبور از آفریقا و به در دست نیست. فرزندان آنها مواجه بیابانهای پخت ، عرق الود و wildernesses جنگل یخ زده و همه چیز را به خطر انداخته در اقیانوس وسیع خالی است.
در داخل 60،000 سال آنها استعمار تمام جهان… چگونه آنها آن را؟ چرا ما ، فرزندان خود را همه نگاه خیلی متفاوت؟ و آنچه که ما کار را انجام دادیم به معنی گونه تنها انسان برای زنده ماندن بودند؟
با استفاده از شواهدی را که از ژنتیک ، فسیل ، باستان شناسی و اقلیم شناسی ، دکتر آلیس رابرتز uncovers 5 راه حماسی اجداد ما در زمان در سراسر جهان و موانع و چالش های وحشیانه آنها در کنار راه مواجه می شوند. این نشان میدهد که چگونه شجره نامه ما بزرگ شده و از در سراسر جهان پخش می شود ، تولید تمام انواع گونه که ما در انسان امروز را مشاهده کنید — اما با وجود همه این تنوع ، آلیس نشان می دهد که چگونه astonishingly مربوط به همه ما نزدیک است.
از درون آفریقا
Esp. 1.Out افریقا. آلیس سفر به آفریقا در جستجوی محل تولد افراد برای بار اول. آنها تا چند در تعداد و بنابراین آسیب پذیر که امروز آنها احتمالا در نظر گرفته شود گونه های در خطر انقراض. پس چه آنها اجازه دادند تا در تمام زنده ماندن؟ Bushmen از Kalahari برخی پاسخ — طراحی منحصر به فرد از بدن انسان ساخته شده آنها را شکارچیان کارآمد و زبان کهن را کلیک کنید Bushmen امتیاز به توانایی اولیه برای سازماندهی و برنامه است.
انسان زنده وجود دارد ، اما در آفریقا به تمام intents و اهداف قاره مهر و موم شده. پس چگونه و توسط چه مسیر آیا انسان آن را از آفریقا؟ شواهد شگفت آور ژنتیکی نشان می دهد که امروز هر کسی که زنده است آفریقایی نه از فرود فقط 1 موفق ، گروه کوچک که در سمت چپ این قاره در عبور تنها ، واقعه که ممکن است حدود 70 هزار سال پیش رخ داده است. اما آنها چگونه آن را انجام دهید؟ آلیس می رود به دنبال سرنخ در عربستان از راه دور کویر.
آسیا
Esp. 2. آسیا. در این برنامه ، ادامه می دهد سفر به آسیا ، بزرگترین در جهان جرم زمین ، در تلاش برای کشف اولیه چگونه شکارچی جمع موفق به در یکی از نامهربان ترین مکان در روی زمین زنده ماندن — منطقه قطب شمال از شمال سیبری. آلیس در دیدار مردم Evenki عشایری که زندگی می کند توسط گوزن شمالی دیکته ، هر دو وحشی و اهلی ، و در می یابد که تکنیک های بقا از این بسیار کهن مردم شده اند را از طریق تصویب نسل. آلیس هم به بررسی آنچه که ممکن است در زمان مهاجرت به انسان رخ داده است را برای تولید ویژگی های چینی فیزیکی و نظر جنجال برانگیز در مورد ادعای تکامل چینی : که چین انجام اصل و نسب آفریقایی مانند دیگر مردم شریک نشوید.
اروپا
Esp. 3. اروپا. زمانی که گونه های ما برای اولین بار در اروپا وارد شدند ، اوج عصر یخبندان نزدیک شد و قاره در حال حاضر با رقیب خزنده : قوی تر ، در خانه در سرد و حتی (بر خلاف تصویر رایج آنها) brainier از ما. پس چگونه پیشگامان اروپا زنده ماندن 1 Neanderthals و پس از آن به عنوان یخ در اعماق آنها در سراسر قاره را تحت فشار قرار دادند؟
آلیس رابرتز reconstructs رئیس ‘اولین اروپایی برای آمدن چهره به چهره با یکی از اجداد ما رو ، او در کشف چگونگی هنر حیاتی برای بقا در مقابل رقابت نئاندرتال شد و چه اتفاقی افتاده است به تغییر رنگ پوست این پیشگامان در اروپا از سیاه به سفید.
در نهایت ، تماشایی می یابد جدید در لبه اروپا نشان می دهد که معابد 1 شناخته شده ممکن است جرقه ای برای انقلاب بزرگ در راه اجداد ما را از زندگی — کشاورزی.
استرالیا
Esp. 4. استرالیا می باشد. آلیس به نظر می رسد اجداد ما در سفر به ظاهر غیر ممکن را به استرالیا می باشد. به طور معجزه آسایی حفظ ردپاها و بسیار قدیمی فسیل انسان به خاک سپرده شد در جای دور افتاده پیشنهاد رمز و راز : که انسان استرالیا تقریبا قبل از هر جای دیگری رسیده است. چگونه می تواند آنها سفر کرده اند تا به دور از آفریقا ، عبور از دریا باز در راه ، و آن را از هزاران سال پیش از آنکه آن را به اروپا؟
دنباله شواهد ضعف و مشکل است تا انتخاب ، اما آلیس در چالش می کشد. در هند ، اکتشافات جدید در میان بقایای آتشفشان اشاره سوپر گونه که ما آغاز سفر خیلی زودتر از آنچه قبلا تصور می شد ، در حالی که در مالزی ، ژنتیک امتیاز به دنباله کهن هنوز هم قابل تشخیص در دی ان ای از قبایل امروز.
آلیس سفر به عمق rainforests آسیایی در جستجوی cavemen 1 از جزیره بورنئو و آزمون از سنگ قایق سن برای دیدن اینکه آیا سفر دریا را هزاران سال قبل امکان پذیر شده است ، قبل از آمدن به نتیجه گیری قدرتمند است.
قاره آمریکا
Esp.5. قاره آمریکا
آلیس تلاش می کند تا دریابید که چگونه مردم سن سنگ شمال و جنوب امریکا برای اولین بار رسیده است. او میبیند در مورد راهرو کهن را از طریق برگه یخ کانادا را که ممکن است اجازه داده اند 1 انسان ها را از طریق. قدیمی پیدا کرد اگر چه در شیلی نقطه را به مسیر های مختلف برای تمام انسان ها 1 ساخت آن وجود دارد.
کارگردان:
محصول سال: 2009
کشور:
محصول شرکت: ‌BBC
سبك: مستند علمی تاریخی
هنرپیشه ها:
اطلاعات خرید:
تعداد قسمت: 6 قسمت کامل
تعداد دیسک: 2 DVD
فرمت: DVD قابل اجرا روی کامپیوتر و DVD Player خانگی
صدا / زیر نویس: فارسی
كد كالا: 3091

خرید پستی مستند تکامل بشر The Incredible Human Journey
قيمت: 7500 تومان
تعداد: 2 DVD
نوع: فارسی
شرح: 6 قسمت کامل
از من بپرسید؟!
# کیفیت محصولات چه طوره؟ خوبه.
# چگونه خرید کنم؟ دکمه خرید پستی رو بزنید.
# آیا برای خرید نیاز به ثبت نام و این داستان هاست؟ خیر - کافیه دکمه خرید پستی رو بزنید.
# اگه چند تا خرید داشته باشم؟ باز هم دکمه خرید پستی رو بزنید خریدتون لیست میشه.
# بعد از خرید سفارش رو کی ارسال می کنید؟ فردا ارسال می کنم اگه تعطیل بود روز بعدش.
# سفارش کی به دستم میرسه؟ تهران 2 تا 4 روزه سایر نقاط کشور بین 3 تا 6 روز بعد ارسال.
# چگونه هزینه پستی و هزینه نهایی سفارش رو ببینم؟ تا قبل از ثبت سفارش می بینید.
# شما به همه نقاط کشور ارسال می کنید؟ بله هر جایی که پُست داشته باشه ارسال داریم.
# هزینه سفارش رو میتونم آنلاین واریز کنم؟ بله خیلی بهتره و پیشنهاد می کنم.
# بعد از ثبت سفارش چگونه سفارش رو رهگیری کنم؟ از بخش پیگیری و رهگیری سفارش.
# میشه بیشتر راهنمایی کنید؟ بله بالای سایت یا همین جا گزینه راهنمای خرید کلیک کنید.
# میتونم سوالات متداول رو ببینم؟ بله بالای سایت یا همینجا گزینه سوالات متداول کلیک کنید.
# نظر یا سوال در مورد این برنامه دارم چیکار کنم؟ برید پایین تر و نظر یا سوالتون رو بفرستید.
# اگه باز هم مشکل داشتم و نتونستم خرید کنیم؟ تماس با شماره 09391037220
# بهترین و سریعترین و کم هزینه ترین روش تماس با شما چیه؟ ارسال پیامک به شماره فوق.
# تلگرام  هم دارید میشه با تلگرام تماس بگیرم؟ بله شماره فوق یا اینجا کلیک کنید.
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است شما اولین نفری باشید که پیام می گذارید

نــــــام ضروری
ایـمیـل ضروری

سبد خرید پستی

جستجوی محصول

تخفیف ویژه نوروز 1397

تخفیف ویژه مجموعه تخت گاز

پیگیری سفارش

شماره سفارش
ايميل يا تلفن ثابت

خبرنامه محصولات جدید

ایمیل خود را وارد کنید:
بعد از عضویت به ایمیل خود مراجعه کنید

گارانتی

راه های تماس و اطلاع رسانی

فروشگاه اینترنتی شاپ سیتی
Copyright © 2008-2017
1387-1396